Select Page

Privacy policy

I. Na Vašem zařízení ukládáme analytické cookies, které nám pomáhají určit, jak jste na náš web přišli a jak se na něm pohybujete. Tyto údaje využijeme pro zkvalitnění služeb a zlepšení webu.

II. Sběr osobních dat

Na základě Vašeho souhlasu a za účelem sdělení marketingových zpráv, vytvoření a sdělení individualizovaných nabídek zpracováváme Vaše následující osobní údaje:

  • e-mailová adresa
  • věk
  • pohlaví

Správcem osobních údajů je provozovatel webu spol. Werc 2040 s.r.o. se sídlem Vinohradská 2370/172, Vinohrady, 130 00 Praha 3, Česká republice, kontaktné osoba: Jaroslav Raušer email: rauser@musicmonkey.cz ,tel. 776 718 888

Orgánem dohledu pro oblast ochrany osobních údajů Úřad pro ochranu osobních údajů České republiky.

Údaje budou uloženy po dobu existence naší společnosti v její databázi do doby žádosti o jejich výmaz. 

Máte právo požádat provozovatele webu o výmaz emailové adresy z databáze přímo či kliknutím na odkaz “odhlásit” přítomný v každé zprávě (více viz stránka Soukromí). Můžete požádat o úpravu zpracovaných údajů či podat námitku proti jejich zpracování a také o informaci o tom, jaké údaje jsou o Vás zpracovávány. Máte právo podat stížnost proti zpracování údajů u orgánu dohledu.

III.   Třetí strany

Data nejsou sdílena s třetími stranami a třetí strany k nim nemají přístup.

Databáze je umístěny a zašifrována na serveru společnosti AWS (Amazon AWS) poskytující nám virtuální server a databázi.

Emailové služby jsou zajišťovány prostřednictvím společnosti The Rocket Science Group LLC d/b/a Mailchimp (MailChimp)

 

Melodize

Build 2023 by IDEACT

Newsletter